Produkcja, Remonty Maszyn
Urządzeń i podzespołów oraz części zamiennych do Turbin

 

linia
Województwo
Warmińsko -Mazurskie

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Projekt dofinansowany ze środków
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

"Zakup nowoczesnego wyposażenia w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa SERWIS TURBIN"
Całkowita wartość projektu: 1 619 428,00 zł
Kwota dofinansowania:
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 451 203,17 zł 
z budżetu państwa 79 624,09 zł
Nazwa Beneficjenta: Serwis Turbin Włodzimierz S. Leszczyński Spółka jawna

 

 

 

 

 

 

 


 

linia
Województwo
Warmińsko -Mazurskie

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Projekt dofinansowany ze środków

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

"Zakup wyposażenia hal produkcyjnych w Elblągu"
Całkowita wartość projektu: 961 421,00 zł
Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 394 025,00 zł
Nazwa Beneficjenta: Serwis Turbin Włodzimierz S. Leszczyński Spółka jawna